Uncategorized

Samodzielna praca

Samodzielna praca

Musimy pamiętać o jednej podstawowej rzeczy. Danie dziecku wolności nie oznacza pozostawiania go samemu sobie, a już w żadnym wypadku zaniedbywania go. Pomoc którą dajemy dziecięcej duszy nie powinna być pasywną obojętnością w obliczu spotykających ją trudności. Powinna być ona czułym i uważnym wspieraniem jej rozwoju. Maria Montessori – Il bambino in famiglia   Dzisiejsza […]